Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2011
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*) 505.628 454.790 430.770 276.077 15.233 1.682.498
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 56.378 53.430 52.026 31.091 - 192.925
verhoogde schaal voor invaliden (**) 17.821 23.846 30.750 17.551 - 89.968
wezenbijslag 1.527 5.386 12.118 13.082 - 32.113
totaal 581.354 537.452 525.664 337.801 15.233 1.997.504
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 8-1