Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2010
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*) 496.245 446.528 429.264 268.597 15.690 1.656.324
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 58.991 55.638 55.189 31.301 - 201.119
verhoogde schaal voor invaliden (**) 16.971 22.837 29.615 16.515 - 85.938
wezenbijslag 1.522 5.465 12.267 12.869 - 32.123
totaal 573.729 530.468 526.335 329.282 15.690 1.975.504
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 8-1