Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2009
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*) 491.607 444.939 433.992 258.952 16.118 1.645.608
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 56.222 55.020 55.359 30.109 - 196.710
verhoogde schaal voor invaliden (**) 15.302 20.900 27.801 15.218 - 79.221
wezenbijslag 1.507 5.585 12.481 12.473 - 32.046
totaal 564.638 526.444 529.633 316.752 16.118 1.953.585
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 8-1