Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2008
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal (*) 481.850 442.593 434.309 242.309 16.578 1.617.639
verhoogde schaal  voor werklozen (**) en gepensioneerden 57.193 58.551 58.836 29.853 - 204.433
verhoogde schaal voor invaliden (**) 13.883 19.866 27.157 14.247 - 75.153
wezenbijslag 1.544 5.592 12.837 11.814 - 31.787
totaal 554.470 526.602 533.139 298.223 16.578 1.929.012
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 8-1