Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2007
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal 471.561 440.305 434.240 228.618 17.262 1.591.986
verhoogde schaal  voor werklozen (*) en gepensioneerden 57.997 60.828 61.932 30.386 - 211.143
verhoogde schaal voor invaliden (*) 12.901 18.938 25.925 13.582 - 71.346
wezenbijslag 1.559 5.787 13.082 11.597 - 32.025
totaal 544.018 525.858 535.179 284.183 17.262 1.906.500
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 8-1