Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2006
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal 462.792 435.775 430.586 221.540 4.500 1.555.193
verhoogde schaal  voor werklozen en gepensioneerden 60.660 64.404 66.419 31.143 216 222.842
verhoogde schaal voor invaliden 11.732 17.698 24.803 13.068 492 67.793
wezenbijslag 1.601 5.793 13.415 11.309 12.487 44.605
totaal 536.785 523.670 535.223 277.060 17.695 1.890.433
TAB 2006 D 8-1