Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2005
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal 452.642 430.894 426.475 215.623 4.028 1.529.662
verhoogde schaal  voor werklozen en gepensioneerden 65.373 67.806 69.269 31.122 239 233.809
verhoogde schaal voor invaliden 11.397 16.842 24.616 12.795 560 66.210
wezenbijslag 1.564 5.835 13.593 11.315 13.297 45.604
totaal 530.976 521.377 533.953 270.855 18.124 1.875.285
TAB 2005 D 8-1