Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2014
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 952.493 551.362 158.468 36.176 11.902 1.710.401
wees 20.047 2.040 515 110 36 22.748
werkloos < 6 maanden 17.408 8.739 3.172 965 389 30.673
werkloos > 6 maanden 57.898 28.962 10.637 3.038 1.298 101.833
gepensioneerd 8.393 1.713 397 92 40 10.635
invalide 34.477 15.833 5.253 1.481 553 57.597
verhoogde schaal
werkloos (**) 91.923 49.790 22.533 8.356 4.080 176.682
gepensioneerd 5.384 1.655 585 192 116 7.932
invalide (**) 61.939 30.834 13.453 5.064 2.722 114.012
wezenbijslag
wees 27.109 7.996 1.896 451 127 37.579
totaal 1.277.071 698.924 216.909 55.925 21.263 2.270.092
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 7-2