Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2013
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 840.005 481.173 134.056 30.338 9.709 1.495.281
wees 17.400 1.915 493 104 43 19.955
werkloos < 6 maanden 20.637 10.319 3.769 1.093 509 36.327
werkloos > 6 maanden 58.550 29.245 10.789 3.148 1.334 103.066
gepensioneerd 7.523 1.544 363 93 31 9.554
invalide 30.777 14.199 4.694 1.321 512 51.503
verhoogde schaal
werkloos (**) 93.985 50.381 22.428 8.325 4.129 179.248
gepensioneerd 4.777 1.520 550 203 106 7.156
invalide (**) 56.191 28.117 12.263 4.654 2.439 103.664
wezenbijslag
wees 23.409 6.709 1.606 401 114 32.239
totaal 1.153.254 625.122 191.011 49.680 18.926 2.037.993
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 7-2