Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2012
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 840.659 477.833 131.952 30.319 9.727 1.490.490
wees 17.702 1.865 441 115 50 20.173
werkloos < 6 maanden 18.185 8.729 2.980 911 390 31.195
werkloos > 6 maanden 57.129 27.798 9.729 3.078 1.334 99.068
gepensioneerd 7.437 1.548 340 97 32 9.454
invalide 32.605 14.798 4.749 1.393 526 54.071
verhoogde schaal
werkloos (**) 97.674 51.065 22.071 8.441 4.300 183.551
gepensioneerd 4.822 1.549 525 200 99 7.195
invalide (**) 53.632 26.184 11.016 4.330 2.314 97.476
wezenbijslag
wees 23.367 6.732 1.626 420 140 32.285
totaal 1.153.212 618.101 185.429 49.304 18.912 2.024.958
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 7-2