Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2010
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 818.966 465.250 128.374 29.437 9.623 1.451.650
wees 17.775 1.819 447 128 61 20.230
werkloos < 6 maanden 18.247 8.740 3.140 963 451 31.541
werkloos > 6 maanden 57.337 27.806 9.658 3.060 1.272 99.133
gepensioneerd 7.179 1.510 365 99 30 9.183
invalide 26.860 12.201 3.866 1.173 487 44.587
verhoogde schaal
werkloos (**) 103.909 53.940 22.699 8.551 4.444 193.543
gepensioneerd 4.951 1.713 606 207 99 7.576
invalide (**) 47.218 23.149 9.699 3.770 2.102 85.938
wezenbijslag
wees 23.144 6.769 1.672 401 137 32.123
totaal 1.125.586 602.897 180.526 47.789 18.706 1.975.504
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 7-2