Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2009
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 811.106 460.743 127.789 29.402 9.690 1.438.730
wees 17.710 1.781 445 125 60 20.121
werkloos < 6 maanden 18.720 9.191 3.198 978 456 32.543
werkloos > 6 maanden 58.209 28.467 9.984 3.224 1.379 101.263
gepensioneerd 7.331 1.555 387 108 33 9.414
invalide 26.171 11.943 3.776 1.136 511 43.537
verhoogde schaal
werkloos (**) 101.781 52.781 21.943 8.258 4.553 189.316
gepensioneerd 4.800 1.679 575 226 114 7.394
invalide (**) 43.614 21.219 8.954 3.506 1.928 79.221
wezenbijslag
wees 22.944 6.870 1.684 426 122 32.046
totaal 1.112.386 596.229 178.735 47.389 18.846 1.953.585
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 7-2