Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2008
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 807.143 459.456 128.608 29.458 9.908 1.434.573
wees 17.660 1.738 438 123 59 20.018
werkloos < 6 maanden 14.954 7.135 2.415 708 315 25.527
werkloos > 6 maanden 50.353 24.974 8.933 2.807 1.204 88.271
gepensioneerd 7.120 1.551 380 108 33 9.192
invalide 24.065 11.044 3.537 1.017 395 40.058
verhoogde schaal
werkloos (**) 106.313 54.782 22.468 8.413 4.601 196.577
gepensioneerd 5.027 1.800 650 252 127 7.856
invalide (**) 41.231 20.142 8.560 3.346 1.874 75.153
wezenbijslag
wees 22.638 6.819 1.756 446 128 31.787
totaal 1.096.504 589.441 177.745 46.678 18.644 1.929.012
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 7-2