Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2007
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 799.323 452.476 128.052 29.411 9.823 1.419.085
wees 17.751 1.748 415 115 60 20.089
werkloos < 6 maanden 13.399 6.591 2.374 746 303 23.413
werkloos > 6 maanden 47.972 23.266 8.104 2.521 1.096 82.959
gepensioneerd 7.270 1.580 391 102 35 9.378
invalide 22.469 10.132 3.192 906 363 37.062
verhoogde schaal
werkloos (*) 109.412 56.349 23.232 8.856 4.917 202.766
gepensioneerd 5.239 1.946 752 290 150 8.377
invalide (*) 38.983 19.130 8.156 3.212 1.865 71.346
wezenbijslag
wees 22.487 7.011 1.874 485 168 32.025
totaal 1.084.305 580.229 176.542 46.644 18.780 1.906.500
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 7-2