Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2006
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 784.805 446.425 127.157 29.411 10.013 1.397.811
wees 5.505 1.570 351 112 54 7.592
werkloos < 6 maanden 13.513 6.589 2.170 655 314 23.241
werkloos > 6 maanden 48.380 23.593 7.889 2.421 981 83.264
gepensioneerd 7.189 1.557 409 104 41 9.300
invalide 20.571 9.388 2.950 807 269 33.985
verhoogde schaal
werkloos 115.504 59.407 24.667 9.369 5.256 214.203
gepensioneerd 5.375 2.006 766 325 167 8.639
invalide 37.340 17.915 7.575 3.089 1.874 67.793
wezenbijslag
wees 34.684 7.287 1.958 499 177 44.605
totaal 1.072.866 575.737 175.892 46.792 19.146 1.890.433
TAB 2006 D 7-2