Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2005
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 770.260 440.248 126.070 29.022 9.830 1.375.430
wees 4.664 1.492 343 107 38 6.644
werkloos < 6 maanden 14.427 7.031 2.263 659 280 24.660
werkloos > 6 maanden 47.358 23.114 7.715 2.276 863 81.326
gepensioneerd 7.282 1.633 429 120 50 9.514
invalide 19.508 8.829 2.723 751 277 32.088
verhoogde schaal
werkloos 120.708 62.546 26.065 9.898 5.731 224.948
gepensioneerd 5.426 2.068 833 342 192 8.861
invalide 36.336 17.453 7.455 3.078 1.888 66.210
wezenbijslag
wees 35.513 7.366 1.998 539 188 45.604
totaal 1.061.482 571.780 175.894 46.792 19.337 1.875.285
TAB 2005 D 7-2