Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2014
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 952.493 551.362 158.468 36.176 11.902 1.710.401
wees 20.047 2.040 515 110 36 22.748
werkloos < 6 maanden 17.408 8.739 3.172 965 389 30.673
werkloos > 6 maanden 57.898 28.962 10.637 3.038 1.298 101.833
gepensioneerd 8.393 1.713 397 92 40 10.635
invalide 34.477 15.833 5.253 1.481 553 57.597
verhoogde schaal
werkloos (**) 91.923 49.790 22.533 8.356 4.080 176.682
gepensioneerd 5.384 1.655 585 192 116 7.932
invalide (**) 61.939 30.834 13.453 5.064 2.722 114.012
wezenbijslag
wees 27.109 7.996 1.896 451 127 37.579
totaal 1.277.071 698.924 216.909 55.925 21.263 2.270.092
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 7-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2013
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 840.005 481.173 134.056 30.338 9.709 1.495.281
wees 17.400 1.915 493 104 43 19.955
werkloos < 6 maanden 20.637 10.319 3.769 1.093 509 36.327
werkloos > 6 maanden 58.550 29.245 10.789 3.148 1.334 103.066
gepensioneerd 7.523 1.544 363 93 31 9.554
invalide 30.777 14.199 4.694 1.321 512 51.503
verhoogde schaal
werkloos (**) 93.985 50.381 22.428 8.325 4.129 179.248
gepensioneerd 4.777 1.520 550 203 106 7.156
invalide (**) 56.191 28.117 12.263 4.654 2.439 103.664
wezenbijslag
wees 23.409 6.709 1.606 401 114 32.239
totaal 1.153.254 625.122 191.011 49.680 18.926 2.037.993
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 7-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2012
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 840.659 477.833 131.952 30.319 9.727 1.490.490
wees 17.702 1.865 441 115 50 20.173
werkloos < 6 maanden 18.185 8.729 2.980 911 390 31.195
werkloos > 6 maanden 57.129 27.798 9.729 3.078 1.334 99.068
gepensioneerd 7.437 1.548 340 97 32 9.454
invalide 32.605 14.798 4.749 1.393 526 54.071
verhoogde schaal
werkloos (**) 97.674 51.065 22.071 8.441 4.300 183.551
gepensioneerd 4.822 1.549 525 200 99 7.195
invalide (**) 53.632 26.184 11.016 4.330 2.314 97.476
wezenbijslag
wees 23.367 6.732 1.626 420 140 32.285
totaal 1.153.212 618.101 185.429 49.304 18.912 2.024.958
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 7-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2011
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 832.915 472.278 130.220 29.817 9.645 1.474.875
wees 17.704 1.823 416 125 61 20.129
werkloos < 6 maanden 18.455 8.721 3.084 995 471 31.726
werkloos > 6 maanden 57.010 27.718 9.828 3.157 1.334 99.047
gepensioneerd 7.171 1.503 336 102 35 9.147
invalide 28.743 12.991 4.125 1.218 497 47.574
verhoogde schaal
werkloos (**) 99.254 51.574 22.035 8.466 4.379 185.708
gepensioneerd 4.797 1.597 539 187 97 7.217
invalide (**) 49.339 24.148 10.254 4.026 2.201 89.968
wezenbijslag
wees 23.189 6.714 1.646 424 140 32.113
totaal 1.138.577 609.067 182.483 48.517 18.860 1.997.504
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 7-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2010
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 818.966 465.250 128.374 29.437 9.623 1.451.650
wees 17.775 1.819 447 128 61 20.230
werkloos < 6 maanden 18.247 8.740 3.140 963 451 31.541
werkloos > 6 maanden 57.337 27.806 9.658 3.060 1.272 99.133
gepensioneerd 7.179 1.510 365 99 30 9.183
invalide 26.860 12.201 3.866 1.173 487 44.587
verhoogde schaal
werkloos (**) 103.909 53.940 22.699 8.551 4.444 193.543
gepensioneerd 4.951 1.713 606 207 99 7.576
invalide (**) 47.218 23.149 9.699 3.770 2.102 85.938
wezenbijslag
wees 23.144 6.769 1.672 401 137 32.123
totaal 1.125.586 602.897 180.526 47.789 18.706 1.975.504
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 7-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2009
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 811.106 460.743 127.789 29.402 9.690 1.438.730
wees 17.710 1.781 445 125 60 20.121
werkloos < 6 maanden 18.720 9.191 3.198 978 456 32.543
werkloos > 6 maanden 58.209 28.467 9.984 3.224 1.379 101.263
gepensioneerd 7.331 1.555 387 108 33 9.414
invalide 26.171 11.943 3.776 1.136 511 43.537
verhoogde schaal
werkloos (**) 101.781 52.781 21.943 8.258 4.553 189.316
gepensioneerd 4.800 1.679 575 226 114 7.394
invalide (**) 43.614 21.219 8.954 3.506 1.928 79.221
wezenbijslag
wees 22.944 6.870 1.684 426 122 32.046
totaal 1.112.386 596.229 178.735 47.389 18.846 1.953.585
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 7-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2008
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 807.143 459.456 128.608 29.458 9.908 1.434.573
wees 17.660 1.738 438 123 59 20.018
werkloos < 6 maanden 14.954 7.135 2.415 708 315 25.527
werkloos > 6 maanden 50.353 24.974 8.933 2.807 1.204 88.271
gepensioneerd 7.120 1.551 380 108 33 9.192
invalide 24.065 11.044 3.537 1.017 395 40.058
verhoogde schaal
werkloos (**) 106.313 54.782 22.468 8.413 4.601 196.577
gepensioneerd 5.027 1.800 650 252 127 7.856
invalide (**) 41.231 20.142 8.560 3.346 1.874 75.153
wezenbijslag
wees 22.638 6.819 1.756 446 128 31.787
totaal 1.096.504 589.441 177.745 46.678 18.644 1.929.012
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 7-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2007
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 799.323 452.476 128.052 29.411 9.823 1.419.085
wees 17.751 1.748 415 115 60 20.089
werkloos < 6 maanden 13.399 6.591 2.374 746 303 23.413
werkloos > 6 maanden 47.972 23.266 8.104 2.521 1.096 82.959
gepensioneerd 7.270 1.580 391 102 35 9.378
invalide 22.469 10.132 3.192 906 363 37.062
verhoogde schaal
werkloos (*) 109.412 56.349 23.232 8.856 4.917 202.766
gepensioneerd 5.239 1.946 752 290 150 8.377
invalide (*) 38.983 19.130 8.156 3.212 1.865 71.346
wezenbijslag
wees 22.487 7.011 1.874 485 168 32.025
totaal 1.084.305 580.229 176.542 46.644 18.780 1.906.500
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 7-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2006
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 784.805 446.425 127.157 29.411 10.013 1.397.811
wees 5.505 1.570 351 112 54 7.592
werkloos < 6 maanden 13.513 6.589 2.170 655 314 23.241
werkloos > 6 maanden 48.380 23.593 7.889 2.421 981 83.264
gepensioneerd 7.189 1.557 409 104 41 9.300
invalide 20.571 9.388 2.950 807 269 33.985
verhoogde schaal
werkloos 115.504 59.407 24.667 9.369 5.256 214.203
gepensioneerd 5.375 2.006 766 325 167 8.639
invalide 37.340 17.915 7.575 3.089 1.874 67.793
wezenbijslag
wees 34.684 7.287 1.958 499 177 44.605
totaal 1.072.866 575.737 175.892 46.792 19.146 1.890.433
TAB 2006 D 7-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2005
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 770.260 440.248 126.070 29.022 9.830 1.375.430
wees 4.664 1.492 343 107 38 6.644
werkloos < 6 maanden 14.427 7.031 2.263 659 280 24.660
werkloos > 6 maanden 47.358 23.114 7.715 2.276 863 81.326
gepensioneerd 7.282 1.633 429 120 50 9.514
invalide 19.508 8.829 2.723 751 277 32.088
verhoogde schaal
werkloos 120.708 62.546 26.065 9.898 5.731 224.948
gepensioneerd 5.426 2.068 833 342 192 8.861
invalide 36.336 17.453 7.455 3.078 1.888 66.210
wezenbijslag
wees 35.513 7.366 1.998 539 188 45.604
totaal 1.061.482 571.780 175.894 46.792 19.337 1.875.285
TAB 2005 D 7-2