Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en rang, op 31 december 2014
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*) 1.090.716 608.649 178.442 41.862 14.218 1.933.887
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 97.307 51.445 23.118 8.548 4.196 184.614
verhoogde schaal voor invaliden (**) 61.939 30.834 13.453 5.064 2.722 114.012
wezenbijslag 27.109 7.996 1.896 451 127 37.579
totaal 1.277.071 698.924 216.909 55.925 21.263 2.270.092
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 7-1