Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en rang, op 31 december 2013
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*) 974.892 538.395 154.164 36.097 12.138 1.715.686
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 98.762 51.901 22.978 8.528 4.235 186.404
verhoogde schaal voor invaliden (**) 56.191 28.117 12.263 4.654 2.439 103.664
wezenbijslag 23.409 6.709 1.606 401 114 32.239
totaal 1.153.254 625.122 191.011 49.680 18.926 2.037.993
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 7-1