Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en rang, op 31 december 2012
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*) 973.717 532.571 150.191 35.913 12.059 1.704.451
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 102.496 52.614 22.596 8.641 4.399 190.746
verhoogde schaal voor invaliden (**) 53.632 26.184 11.016 4.330 2.314 97.476
wezenbijslag 23.367 6.732 1.626 420 140 32.285
totaal 1.153.212 618.101 185.429 49.304 18.912 2.024.958
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 7-1