Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en rang, op 31 december 2011
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*) 961.998 525.034 148.009 35.414 12.043 1.682.498
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 104.051 53.171 22.574 8.653 4.476 192.925
verhoogde schaal voor invaliden (**) 49.339 24.148 10.254 4.026 2.201 89.968
wezenbijslag 23.189 6.714 1.646 424 140 32.113
totaal 1.138.577 609.067 182.483 48.517 18.860 1.997.504
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 7-1