Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en rang, op 31 december 2010
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*) 946.364 517.326 145.850 34.860 11.924 1.656.324
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 108.860 55.653 23.305 8.758 4.543 201.119
verhoogde schaal voor invaliden (**) 47.218 23.149 9.699 3.770 2.102 85.938
wezenbijslag 23.144 6.769 1.672 401 137 32.123
totaal 1.125.586 602.897 180.526 47.789 18.706 1.975.504
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 7-1