Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en rang, op 31 december 2009
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*) 939.247 513.680 145.579 34.973 12.129 1.645.608
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 106.581 54.460 22.518 8.484 4.667 196.710
verhoogde schaal voor invaliden (**) 43.614 21.219 8.954 3.506 1.928 79.221
wezenbijslag 22.944 6.870 1.684 426 122 32.046
totaal 1.112.386 596.229 178.735 47.389 18.846 1.953.585
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 7-1