Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en rang, op 31 december 2008
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (*) 921.295 505.898 144.311 34.221 11.914 1.617.639
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 111.340 56.582 23.118 8.665 4.728 204.433
verhoogde schaal voor invaliden (**) 41.231 20.142 8.560 3.346 1.874 75.153
wezenbijslag 22.638 6.819 1.756 446 128 31.787
totaal 1.096.504 589.441 177.745 46.678 18.644 1.929.012
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 7-1