Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en rang, op 31 december 2007
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal 908.184 495.793 142.528 33.801 11.680 1.591.986
verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden 114.651 58.295 23.984 9.146 5.067 211.143
verhoogde schaal voor invaliden (*) 38.983 19.130 8.156 3.212 1.865 71.346
wezenbijslag 22.487 7.011 1.874 485 168 32.025
totaal 1.084.305 580.229 176.542 46.644 18.780 1.906.500
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 7-1