Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en rang, op 31 december 2006
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal 879.963 489.122 140.926 33.510 11.672 1.555.193
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden 120.879 61.413 25.433 9.694 5.423 222.842
verhoogde schaal voor invaliden 37.340 17.915 7.575 3.089 1.874 67.793
wezenbijslag 34.684 7.287 1.958 499 177 44.605
totaal 1.072.866 575.737 175.892 46.792 19.146 1.890.433
TAB 2006 D 7-1