Aantal rechtgevende kinderen, volgens schaal en rang, op 31 december 2005
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal 863.499 482.347 139.543 32.935 11.338 1.529.662
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden 126.134 64.614 26.898 10.240 5.923 233.809
verhoogde schaal voor invaliden 36.336 17.453 7.455 3.078 1.888 66.210
wezenbijslag 35.513 7.366 1.998 539 188 45.604
totaal 1.061.482 571.780 175.894 46.792 19.337 1.875.285
TAB 2005 D 7-1