Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2013
geplaatste kinderen aantal kinderen procent t.o.v. totaal
bij een particulier art. 70ter (*) 2.980 16,518%
in een instelling art. 70 15.061 83,482%
totaal 18.041 100, -%
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2013 D 6