Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2005
geplaatste kinderen aantal kinderen procent t.o.v. totaal
bij een particulier art. 70ter (*) 2.388 15,59%
in een instelling art. 70 12.934 84,41%
totaal 15.322 100, -%
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2005 D 6