Aantal rechtgevende kinderen volgens rechtsgrond van de rechthebbende, op 31 december 2013
rechtsgrond aantal kinderen < 25 jaar aantal kinderen > 25 jaar (*) totaal
gewone schaal (**)
arbeidsprestaties 1.495.053 228 1.495.281
wees 7.805 12.150 19.955
werkloos < 6 maanden 36.325 2 36.327
werkloos > 6 maanden 103.018 48 103.066
gepensioneerd 7.954 1.600 9.554
invalide 51.184 319 51.503
verhoogde schaal
werkloos (***) 179.248 n.v.t. 179.248
gepensioneerd 7.156 n.v.t. 7.156
invalide (***) 103.664 n.v.t. 103.664
wezenbijslag
wees 32.239 n.v.t. 32.239
totaal 2.023.646 14.347 2.037.993
(*) Opgelet: deze kinderen worden allemaal uitbetaald krachtens de gewone schaal.
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 5-2