Aantal rechtgevende kinderen volgens rechtsgrond van de rechthebbende, op 31 december 2005
rechtsgrond aantal kinderen < 25 jaar aantal kinderen > 25 jaar (*) totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 1.375.090 340 1.375.430
wees 6.130 514 6.644
werkloos < 6 maanden 24.652 8 24.660
werkloos > 6 maanden 81.113 213 81.326
gepensioneerd 6.874 2.640 9.514
invalide 31.775 313 32.088
verhoogde schaal
werkloos 224.885 63 224.948
gepensioneerd 8.685 176 8.861
invalide 65.650 560 66.210
wezenbijslag
wees 32.307 13.297 45.604
totaal 1.857.161 18.124 1.875.285
(*) Opgelet: deze kinderen worden allemaal uitbetaald krachtens de gewone schaal.
TAB 2005 D 5-2