Aantal rechtgevende kinderen volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2013
socio-professionele categorie aantal kinderen procent t.o.v. totaal
werkenden 1.495.281 73,370%
werklozen (*) 318.641 15,635%
gepensioneerden 16.710 0,820%
invaliden (*) 155.167 7,614%
wezen 52.194 2,561%
totaal 2.037.993 100, -%
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 5-1