Aantal rechtgevende kinderen volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2005
socio-professionele categorie aantal kinderen procent t.o.v. totaal
werkenden 1.375.430 73,35%
werklozen 330.934 17,65%
gepensioneerden 18.375 0,98%
invaliden 98.298 5,24%
wezen 52.248 2,79%
totaal 1.875.285 100, -%
TAB 2005 D 5-1