Aantal rechtgevende kinderen volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2014
socio-professionele categorie aantal kinderen procent t.o.v. totaal
werkenden 1.710.401 75,345%
werklozen (*) 309.188 13,620%
gepensioneerden 18.567 0,818%
invaliden (*) 171.609 7,560%
wezen 60.327 2,657%
totaal 2.270.092 100, -%
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 5-1
Aantal rechtgevende kinderen volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2013
socio-professionele categorie aantal kinderen procent t.o.v. totaal
werkenden 1.495.281 73,370%
werklozen (*) 318.641 15,635%
gepensioneerden 16.710 0,820%
invaliden (*) 155.167 7,614%
wezen 52.194 2,561%
totaal 2.037.993 100, -%
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 5-1
Aantal rechtgevende kinderen volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2012
socio-professionele categorie aantal kinderen procent t.o.v. totaal
werkenden 1.490.490 73,606%
werklozen (*) 313.814 15,497%
gepensioneerden 16.649 0,822%
invaliden (*) 151.547 7,484%
wezen 52.458 2,591%
totaal 2.024.958 100, -%
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 5-1
Aantal rechtgevende kinderen volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2011
socio-professionele categorie aantal kinderen procent t.o.v. totaal
werkenden 1.474.875 73,84%
werklozen (*) 316.481 15,84%
gepensioneerden 16.364 0,82%
invaliden (*) 137.542 6,89%
wezen 52.242 2,62%
totaal 1.997.504 100, -%
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 5-1
Aantal rechtgevende kinderen volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2010
socio-professionele categorie aantal kinderen procent t.o.v. totaal
werkenden 1.451.650 73,48%
werklozen (*) 324.217 16,41%
gepensioneerden 16.759 0,85%
invaliden (*) 130.525 6,61%
wezen 52.353 2,65%
totaal 1.975.504 100, -%
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 5-1
Aantal rechtgevende kinderen volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2009
socio-professionele categorie aantal kinderen procent t.o.v. totaal
werkenden 1.438.730 73,65%
werklozen (*) 323.122 16,54%
gepensioneerden 16.808 0,86%
invaliden (*) 122.758 6,28%
wezen 52.167 2,67%
totaal 1.953.585 100, -%
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 5-1
Aantal rechtgevende kinderen volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2008
socio-professionele categorie aantal kinderen procent t.o.v. totaal
werkenden 1.434.573 74,37%
werklozen (*) 310.375 16,09%
gepensioneerden 17.048 0,88%
invaliden (*) 115.211 5,97%
wezen 51.805 2,69%
totaal 1.929.012 100, -%
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 5-1
Aantal rechtgevende kinderen volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2007
socio-professionele categorie aantal kinderen procent t.o.v. totaal
werkenden 1.419.085 74,43%
werklozen (*) 309.138 16,21%
gepensioneerden 17.755 0,93%
invaliden (*) 108.408 5,69%
wezen 52.114 2,73%
totaal 1.906.500 100, -%
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 5-1
Aantal rechtgevende kinderen volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2006
socio-professionele categorie aantal kinderen procent t.o.v. totaal
werkenden 1.397.811 73,94%
werklozen 320.708 16,96%
gepensioneerden 17.939 0,95%
invaliden 101.778 5,38%
wezen 52.197 2,76%
totaal 1.890.433 100, -%
TAB 2006 D 5-1
Aantal rechtgevende kinderen volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2005
socio-professionele categorie aantal kinderen procent t.o.v. totaal
werkenden 1.375.430 73,35%
werklozen 330.934 17,65%
gepensioneerden 18.375 0,98%
invaliden 98.298 5,24%
wezen 52.248 2,79%
totaal 1.875.285 100, -%
TAB 2005 D 5-1