Aantal rechtgevende kinderen per schaal, op 31 december 2013
schaal aantal kinderen < 25 jaar aantal kinderen > 25 jaar (*) totaal
gewone schaal (**) 1.701.339 14.347 1.715.686
verhoogde schaal voor werklozen (***) en gepensioneerden 186.404 - 186.404
verhoogde schaal voor invaliden (***) 103.664 - 103.664
wezenbijslag 32.239 - 32.239
totaal 2.023.646 14.347 2.037.993
(*) Opgelet: deze kinderen worden allemaal uitbetaald krachtens de gewone schaal.
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 4