Aantal rechtgevende kinderen per schaal, op 31 december 2005
schaal aantal kinderen < 25 jaar aantal kinderen > 25 jaar (*) totaal
gewone schaal 1.525.634 4.028 1.529.662
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden 233.570 239 233.809
verhoogde schaal voor invaliden 65.650 560 66.210
wezenbijslag 32.307 13.297 45.604
totaal 1.857.161 18.124 1.875.285
(*) Opgelet: deze kinderen worden allemaal uitbetaald krachtens de gewone schaal.
TAB 2005 D 4