Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2013
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 851
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 283
totaal 1.134
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2013 D 342