Aantal adopties in het jaar 2013
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procenten t.o.v. totaal
eerste rang 21 56,757%
2de rang en volgende 16 43,243%
totaal 37 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 10 27,027%
1 jaar 11 29,730%
2 jaar 3 8,108%
3 - 5 jaar 3 8,108%
6 - 11 jaar 5 13,514%
12 - 17 jaar 1 2,703%
18 - 24 jaar 4 10,811%
totaal 37 100, -%
TAB 2013 D 341