Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2013
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 16 0,5%
4 - 6 punten 28 0,9%
7 - 9 punten 27 0,9%
totaal 71 2,360%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 5 0,166%
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 1.109 36,868%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 59 1,961%
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 422 14,029%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 245 8,145%
12-14 punten over de 3 pijlers 429 14,262%
15-17 punten over de 3 pijlers 290 9,641%
18-20 punten over de 3 pijlers 175 5,818%
+ 20 punten over de 3 pijlers 203 6,749%
totaal 2937 97,640%
c) algemeen totaal (a+b) 3.008 100, -%
TAB 2013 D 339