Aantal bijslagtrekkenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen in het gezin totaal aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 47.558 44,466%
2 kinderen 42.848 40,062%
3 kinderen 13.540 12,660%
4 kinderen 2.584 2,416%
5 kinderen en meer 424 0,396%
totaal 106.954 100, -%
TAB 2013 D 336