Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen per rechthebbende totaal aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 44.718 42,647%
2 kinderen 42.742 40,762%
3 kinderen 14.055 13,404%
4 kinderen 2.819 2,688%
5 kinderen en meer 523 0,499%
totaal 104.857 100, -%
TAB 2013 D 335