Aantal adopties in 2007
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
1ste rang 1 100,00%
2de rang en volgende - -
totaal 1 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 1 100,00%
1 jaar - -
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 1 100, -%
TAB 2007 D 324