Aantal adopties in 2005
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
1ste rang 7 77,78%
2de rang en volgende 2 22,22%
totaal 9 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 1 11,11%
1 jaar 1 11,11%
2  jaar 3 33,33%
3 - 5 jaar 3 33,33%
6 - 11 jaar 1 11,11%
12 - 17 jaar - -
18 - 24  jaar - -
totaal 9 100, -%
TAB 2005 D 324