Rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2010
rangen / leeftijden rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 50 18 4 1 - 73
6-11 jaar 77 17 5 2 - 101
12-17 jaar 98 18 5 - - 121
18-24 jaar 529 112 15 1 - 657
> 25 jaar 14 - - - - 14
totaal 768 165 29 4 - 966
TAB 2010 D 321