Rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2007
rangen / leeftijden rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 61 24 7 3 - 95
6-11 jaar 89 21 6 - - 116
12-17 jaar 90 23 2 - - 115
18-24 jaar 254 46 3 - - 303
> 25 jaar 14 1 - - - 15
totaal 508 115 18 3 - 644
TAB 2007 D 321