Rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2005
rangen / leeftijden rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 72 23 4 1 - 100
6-11 jaar 70 21 6 2 - 99
12-17 jaar 94 32 7 2 1 136
18-24 jaar 262 53 5 1 - 321
> 25 jaar 16 - - - - 16
totaal 514 129 22 6 1 672
TAB 2005 D 321