Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2007
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0 - 2 jaar 40 6,21%
3 - 5 jaar 55 8,54%
6 - 11 jaar 116 18,01%
12 - 15 jaar 71 11,02%
16 - 17 jaar 44 6,83%
18 - 20 jaar 166 25,78%
21 - 24 jaar 137 21,27%
> 25 jaar 15 2,33%
totaal 644 100, -%
TAB 2007 D 320