Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2010
aantal kinderen in het bijslagtrekkend gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 607 78,83%
2 kinderen 134 17,40%
3 kinderen 25 3,25%
4 kinderen 4 0,52%
5 kinderen en meer - -
totaal 770 100, -%
TAB 2010 D 319