Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen in het bijslagtrekkend gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 396 77,65%
2 kinderen 96 18,82%
3 kinderen 16 3,14%
4 kinderen 2 0,39%
5 kinderen en meer - 0,00%
totaal 510 100, -%
TAB 2007 D 319