Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2005
aantal kinderen in het bijslagtrekkend gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 385 74,90%
2 kinderen 107 20,82%
3 kinderen 16 3,11%
4 kinderen 5 0,97%
5 kinderen en meer 1 0,19%
totaal 514 100, -%
TAB 2005 D 319